Rozkazy 13 SDH "Extremy" im. Szarych Szeregów
Strona startowa
Kontakt
Rozkaz L4 2011
Rozkaz L5 2011
Rozkaz L6 2011
Rozkaz L7 2011
Rozkaz L1 2012
Rozkaz L2 2012
Rozkaz L3 2012
Rozkaz L4 2012
Rozkaz L5 2012
Rozkaz L6 2012
 

Rozkaz L5 2011

ZHP                           Suwałki, 24.09.2011 r.
Drużynowa
13 SDH „Extrema”
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L5 / 2011

4. Przyznanie stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenie zadań i projektów.

4.2. Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności.


4.2.1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawności i przyznaję sprawności tłumacza***, sanitariusza**, komputerowca** dh Jakubowi Kowalewskiemu.


4.2.2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na sprawności i przyznaję sprawności pływaka**, tłumacza** i załoganta* dh Mateuszowi Worobiczukowi.


4.2.3 Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień młodzika dh Mateuszowi Worobiczukowi.


4.2.4. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień odkrywcy dh Jakubowi Kowalewskiemu.


4.3. Przyznanie uprawnień, odznak, znaków służb, zaliczenie zadań zespołowych i projektów starszoharcerskich.


4.3.1 Zamykam projekt starszoharcerski „Wigilia drużyny” następującym osobom:
·Dh Ani Staszewskiej
·Dh Dominice Bernatowicz
·Dh Klaudii Koryckiej
·Dh Marcie Kopko
·Dh. Marcie Blusiewicz
·Dh Kacprowi Idczak

5. Nagrody i wyróżnienia.

5.1. Udzielam pochwały sam. Karolinie Ślużyńskiej za zamknięcie próby wędrowniczej z wynikiem pozytywnym. Gratuluję również otrzymania naramiennika wędrowniczego w Czechach w sierpniu 2011 r. Niech płonienie watry wyznaczają Ci Twoją życiową drogę.

5.2 Udzielam pochwały sam. Oldze Chmielewskiej oraz ćw. Damianowi Malinowskiemu za zamknięcie próby wędrowniczej z wynikiem pozytywnym.

5.3. Udzielam pochwały sam. Karolinie Ślużyńskiej, sam. Elżbiecie Chrulskiej, ćw. Damianowi Malinowskiemu, dh. Anecie Nowickiej, dh Jakubowi Kowalewskiemu, dh Kacprowi Idczak, och. Dominice Bernatowicz, dh. Marcie Blusiewicz, mł. Mateuszowi Worobiczukowi za udział w imprezach organizowanych przez ZHP podczas wakacji 2011.

6. Upomnienia i kary.

Udzielam UPOMNIENIA ćw. Damianowi Malinowskiemu za łamanie Prawa Harcerskiego. 

7. Sprawy różne.

7.1. Ogłaszam konkurs na Extremalnego Harcerza Roku. Życzę zdobycia jak największej liczby punktów i uczciwej rywalizacji.

7.2. Witam wszystkich extremalnych harcerzy w Nowym Roku Harcerskim. Życzę wszystkim Druhnom i Druhom wielu chęci do pracy i miłej zabawy.
CZUWAJ!

Podpisała
pwd. Ewelina Chmielewska

Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!
 
Rozkaz L4/2011
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=